{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Bến Tre cho học sinh không đến trường đến hết ngày 21/2Bến Tre cho học sinh không đến trường đến hết ngày 21/2/PublishingImages/2021-02/ben-tre150221_Key_15022021222009.jpg

​Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. ​Do đó,  để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến dề xuất của Sở Giáo dục vả Đào tạo cho tất học sinh các cấp học không đến trường đến hết ngày 21/2/2021.

2/15/2021 4:00 PMYes4124Đã ban hành135000Phòng chống dịch bệnh Covid-19TinĐức CầnBến Tre cho học sinh không đến trường đến hết ngày 21/2/PublishingImages/2021-02/ben-tre150221_Key_15022021222009.jpg

​Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. ​Do đó,  để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến dề xuất của Sở Giáo dục vả Đào tạo cho tất học sinh các cấp học không đến trường đến hết ngày 21/2/2021.

2/15/2021 4:00 PMYesĐã ban hànhben-tre-cho-hoc-sinh-khong-den-truong-den-het-ngay-21-2
Chấp hành đeo khẩu trang tại chợ Mỏ CàyChấp hành đeo khẩu trang tại chợ Mỏ Cày/PublishingImages/2021-02/logocovid335_Key_15022021215454.jpg

​Ban Quản lý chợ Mỏ Cày vừa có thông báo yêu cầu chấp hành đeo khẩu trang tại chợ Mỏ Cày.

2/11/2021 9:00 AMNo4125Đã ban hành135000Phòng chống dịch bệnh Covid-19TinĐức CầnChấp hành đeo khẩu trang tại chợ Mỏ Cày/PublishingImages/2021-02/logocovid335_Key_15022021215454.jpg

​Ban Quản lý chợ Mỏ Cày vừa có thông báo yêu cầu chấp hành đeo khẩu trang tại chợ Mỏ Cày.

2/11/2021 9:00 AMNoĐã ban hànhchap-hanh-deo-khau-trang-tai-cho-mo-cay
Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 10/02/2021Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 10/02/2021/PublishingImages/2021-02/logocovid334_Key_15022021213948.jpg

​Trước tình hình bệnh diễn biến phước tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện vào lúc 08 giờ, ngày 10 tháng 02 năm 2021, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Võ Văn ut, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 huyện chủ trì và sự tham dự của các thành viên Ban chỉ đạo huyện; Trưởng Ban chỉ đạo và Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn.

2/10/2021 9:00 PMNo1133Đã ban hành135000Phòng chống dịch bệnh Covid-19TinĐức CầnÝ kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 10/02/2021/PublishingImages/2021-02/logocovid334_Key_15022021213948.jpg

​Trước tình hình bệnh diễn biến phước tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện vào lúc 08 giờ, ngày 10 tháng 02 năm 2021, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Võ Văn ut, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 huyện chủ trì và sự tham dự của các thành viên Ban chỉ đạo huyện; Trưởng Ban chỉ đạo và Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn.

2/10/2021 9:00 PMNoĐã ban hànhy-kien-ket-luan-cua-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-huyen-truong-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-tai-cuoc-hop-ban-chi-dao-ngay-10-02-2021
Giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19Giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19/PublishingImages/2021-02/logocovid333_Key_15022021211725.jpg

Ngày 03/02/2021,  Ban chỉ đạ​o phòng, chống dịch Covid-19 huyện ban hành công văn 275 chỉ đạo giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2/3/2021 10:00 PMNo1Đã ban hành135000Phòng chống dịch bệnh Covid-19TinĐức CầnGiám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19/PublishingImages/2021-02/logocovid333_Key_15022021211725.jpg

Ngày 03/02/2021,  Ban chỉ đạ​o phòng, chống dịch Covid-19 huyện ban hành công văn 275 chỉ đạo giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2/3/2021 10:00 PMNoĐã ban hànhgiam-sat-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19
Huyện ủy chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19Huyện ủy chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19/PublishingImages/2021-02/20200728_034851_658406_covid-19_Key_03022021101914.max-1800x1800_Key_03022021101914.jpg

Hiện nay, đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới, vắc xin phòng bệnh chưa được sử dụng rộng rãi, đã xuất hiện các chủng mới của vius có khả năng lây lan nhanh, mạnh hơn trước. 
1/19/2021 5:00 PMNo906Đã ban hành135000Phòng chống dịch bệnh Covid-19TinĐức CầnHuyện ủy chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19/PublishingImages/2021-02/20200728_034851_658406_covid-19_Key_03022021101914.max-1800x1800_Key_03022021101914.jpg

Hiện nay, đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới, vắc xin phòng bệnh chưa được sử dụng rộng rãi, đã xuất hiện các chủng mới của vius có khả năng lây lan nhanh, mạnh hơn trước. 
1/19/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhhuyen-uy-chi-dao-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19
Mỏ Cày Nam kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện  Mỏ Cày Nam kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện  /PublishingImages/2021-02/cap-nhat-19h-ngay-176-hon-ca-vu-han-chung-virus-o-bac-kinh-lan-nhanh-ngoai-suc-tuong-tuong-thuoc-dieu-tri-covid-19-duoc-de-xuat-noi-long-thu-ngh_Key_03022021104227.jpg

​​Ngày 14/01/2021, Chủ tịch UBND huyện ra quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mỏ Cày Nam.

1/14/2021 5:00 PMNo777Đã ban hành135000Phòng chống dịch bệnh Covid-19TinĐức CầnMỏ Cày Nam kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện  /PublishingImages/2021-02/cap-nhat-19h-ngay-176-hon-ca-vu-han-chung-virus-o-bac-kinh-lan-nhanh-ngoai-suc-tuong-tuong-thuoc-dieu-tri-covid-19-duoc-de-xuat-noi-long-thu-ngh_Key_03022021104227.jpg

​​Ngày 14/01/2021, Chủ tịch UBND huyện ra quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mỏ Cày Nam.

1/14/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhmo-cay-nam-kien-toan-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-huyen
Tiếp tục truyền thông tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủTiếp tục truyền thông tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Thực hiện Công văn số 70/UBND- KGVX ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 08/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan truyền thông, báo đài trên địa bàn tỉnh tiếp tục truyền thông tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

1/8/2021 6:00 PMNo667Đã ban hành135000Phòng chống dịch bệnh Covid-19TinĐức CầnTiếp tục truyền thông tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Thực hiện Công văn số 70/UBND- KGVX ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 08/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan truyền thông, báo đài trên địa bàn tỉnh tiếp tục truyền thông tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

1/8/2021 6:00 PMNoĐã ban hànhtiep-tuc-truyen-thong-tuyen-truyen-phong-chong-dich-covid-19-theo-chi-dao-cua-thu-tuong-chinh-phu
Mỏ Cày Nam triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19Mỏ Cày Nam triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19https://mocaynam.bentre.gov.vn/PublishingImages/2021-02/cap-nhat-19h-ngay-176-hon-ca-vu-han-chung-virus-o-bac-kinh-lan-nhanh-ngoai-suc-tuong-tuong-thuoc-dieu-tri-covid-19-duoc-de-xuat-noi-long-thu-ngh_Key_03022021104227.jpg

Ngày 07/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành công văn triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

1/7/2021 6:00 PMNo1316Đã ban hành135000Phòng chống dịch bệnh Covid-19TinĐức CầnMỏ Cày Nam triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19https://mocaynam.bentre.gov.vn/PublishingImages/2021-02/cap-nhat-19h-ngay-176-hon-ca-vu-han-chung-virus-o-bac-kinh-lan-nhanh-ngoai-suc-tuong-tuong-thuoc-dieu-tri-covid-19-duoc-de-xuat-noi-long-thu-ngh_Key_03022021104227.jpg

Ngày 07/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành công văn triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

1/7/2021 6:00 PMNoĐã ban hànhmo-cay-nam-trien-khai-chi-thi-so-01-ct-ttg-ngay-05-01-2021-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-covid-19
Tăng cường quản lý nhập cư trái phép để phòng, chống dịch Covid-19Tăng cường quản lý nhập cư trái phép để phòng, chống dịch Covid-19https://mocaynam.bentre.gov.vn/PublishingImages/2021-02/20200728_034851_658406_covid-19_Key_03022021101914.max-1800x1800_Key_03022021101914.jpg

Ngày 04/01/2021, Ủy ban nhân dân t huyện vừa có công văn về việc tăng cường quản lý nhập cảnh để phòng dịch Covid-19

1/5/2021 8:00 AMNo1381Đã ban hành135000Phòng chống dịch bệnh Covid-19TinĐức CầnTăng cường quản lý nhập cư trái phép để phòng, chống dịch Covid-19https://mocaynam.bentre.gov.vn/PublishingImages/2021-02/20200728_034851_658406_covid-19_Key_03022021101914.max-1800x1800_Key_03022021101914.jpg

Ngày 04/01/2021, Ủy ban nhân dân t huyện vừa có công văn về việc tăng cường quản lý nhập cảnh để phòng dịch Covid-19

1/5/2021 8:00 AMNoĐã ban hànhtang-cuong-quan-ly-nhap-cu-trai-phep-de-phong-chong-dich-covid-19
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19https://mocaynam.bentre.gov.vn/PublishingImages/2021-02/cap-nhat-19h-ngay-176-hon-ca-vu-han-chung-virus-o-bac-kinh-lan-nhanh-ngoai-suc-tuong-tuong-thuoc-dieu-tri-covid-19-duoc-de-xuat-noi-long-thu-ngh_Key_03022021104227.jpg

​Thực hiện Công văn số 195-CV/HU ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Huyện ủy Mỏ Cày Nam, hôm qua 31/12/2020, ngay trong ngày cuối năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành công văn 3123 đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn​ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, 


1/1/2021 9:00 AMNo336Đã ban hành135000Phòng chống dịch bệnh Covid-19TinĐức CầnTăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19https://mocaynam.bentre.gov.vn/PublishingImages/2021-02/cap-nhat-19h-ngay-176-hon-ca-vu-han-chung-virus-o-bac-kinh-lan-nhanh-ngoai-suc-tuong-tuong-thuoc-dieu-tri-covid-19-duoc-de-xuat-noi-long-thu-ngh_Key_03022021104227.jpg

​Thực hiện Công văn số 195-CV/HU ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Huyện ủy Mỏ Cày Nam, hôm qua 31/12/2020, ngay trong ngày cuối năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành công văn 3123 đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn​ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, 


1/1/2021 9:00 AMNoĐã ban hànhtang-cuong-lanh-dao-chi-dao-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19
Họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2020Họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2020/PublishingImages/2020-10/nv20201001-2.jpg
Chiều ngày 07/10/2020, Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và tôn vinh doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu năm 2020.​ Đến dự Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Nhạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Võ Văn Út cùng đại biểu các sở, ngành tỉnh, các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện.​
10/9/2020 7:00 AMNo10Đã ban hành135000Kinh tếNgọc VũHọp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2020/PublishingImages/2020-10/nv20201001-2.jpg
Chiều ngày 07/10/2020, Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và tôn vinh doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu năm 2020.​ Đến dự Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Nhạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Võ Văn Út cùng đại biểu các sở, ngành tỉnh, các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện.​
10/9/2020 7:00 AMNoĐã ban hành
Sơ kết công tác đảm bảo an ninh trật tự cơ quan và bảo vệ bí mật nhà nướcSơ kết công tác đảm bảo an ninh trật tự cơ quan và bảo vệ bí mật nhà nước/PublishingImages/2020-10/nv20201004-1.jpg
Chiều ngày 01/10/2020, Công an huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hội nghị sơ kết 09 tháng công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn huyện.
10/8/2020 7:00 AMNo2Đã ban hànhQuốc phòng an ninh(None)Ngọc VũSơ kết công tác đảm bảo an ninh trật tự cơ quan và bảo vệ bí mật nhà nước/PublishingImages/2020-10/nv20201004-1.jpg
Chiều ngày 01/10/2020, Công an huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hội nghị sơ kết 09 tháng công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn huyện.
10/8/2020 7:00 AMNoĐã ban hành
Mỏ Cày Nam họp mặt bí thứ chi bộ, trưởng ấp, trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố năm 2020Mỏ Cày Nam họp mặt bí thứ chi bộ, trưởng ấp, trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố năm 2020/PublishingImages/2020-10/nv20201006-1.jpg
Ngày 6/10/2020, Huyện ủy Mỏ Cày Nam tổ chức họp mặt Bí thư chi bộ ấp, khu phố, Trưởng Ban công tác mặt trận năm 2020.
10/7/2020 6:00 PMYes11Đã ban hành135000Thời sự chính trịNgọc VũMỏ Cày Nam họp mặt bí thứ chi bộ, trưởng ấp, trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố năm 2020/PublishingImages/2020-10/nv20201006-1.jpg
Ngày 6/10/2020, Huyện ủy Mỏ Cày Nam tổ chức họp mặt Bí thư chi bộ ấp, khu phố, Trưởng Ban công tác mặt trận năm 2020.
10/7/2020 6:00 PMYesĐã ban hành
Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng năm 2020Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng năm 2020/PublishingImages/2020-10/nguyentha20201005.png
Ngày 29 tháng 9 năm 2020 , tại Hội trường UBND thị trấn Mỏ Cày, Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng năm 2020. Đến dự có ông Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre.
10/6/2020 6:00 PMNo4Đã ban hànhThời sự chính trị(None)Nguyễn ThàHội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng năm 2020/PublishingImages/2020-10/nguyentha20201005.png
Ngày 29 tháng 9 năm 2020 , tại Hội trường UBND thị trấn Mỏ Cày, Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng năm 2020. Đến dự có ông Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre.
10/6/2020 6:00 PMNoĐã ban hành
Thường trực Huyện ủy thăm và chúc thọ người cao tuổiThường trực Huyện ủy thăm và chúc thọ người cao tuổihttps://www.dl.dropboxusercontent.com/s/he40dnffv40hbp8/thamnct1-10-2020.gif
Ngày 24/9/2020, đồng chí Nguyễn Văn Nhạn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Mỏ Cày Nam đến thăm và chúc thọ 2 cụ ông trên 100 tuổi nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, gồm: cụ ông Nguyễn Văn Đỉnh và cụ ông Trần Văn Nhung. Cả 2 cụ ông đều sinh năm 1916, ngụ tại ấp Hiệp Phước, xã Phước Hiệp.
9/28/2020 7:00 PMYes1139Đã ban hànhVăn hóa xã hội(None)Đức CầnThường trực Huyện ủy thăm và chúc thọ người cao tuổihttps://www.dl.dropboxusercontent.com/s/he40dnffv40hbp8/thamnct1-10-2020.gif
Ngày 24/9/2020, đồng chí Nguyễn Văn Nhạn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Mỏ Cày Nam đến thăm và chúc thọ 2 cụ ông trên 100 tuổi nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, gồm: cụ ông Nguyễn Văn Đỉnh và cụ ông Trần Văn Nhung. Cả 2 cụ ông đều sinh năm 1916, ngụ tại ấp Hiệp Phước, xã Phước Hiệp.
9/28/2020 7:00 PMYesĐã ban hành
Bộ Xây dựng khảo sát, thẩm định đề án đô thị loại IV ở Mỏ Cày NamBộ Xây dựng khảo sát, thẩm định đề án đô thị loại IV ở Mỏ Cày Nam/PublishingImages/2020-09/nv20200928-1.jpg
Ngày 27/9/2020, đoàn công tác liên ngành của Trung ương do bà Trần Thị Lan Anh, Phó cục trưởng Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn đã đến huyện Mỏ Cày Nam khảo sát, thẩm định Đề án đề nghị công nhận Thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng đạt chuẩn đô thị loại IV (Đề án). Cùng làm việc với đoàn có Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trúc Sơn.
9/28/2020 9:00 AMNo18Đã ban hànhKinh tế(None)Ngọc VũBộ Xây dựng khảo sát, thẩm định đề án đô thị loại IV ở Mỏ Cày Nam/PublishingImages/2020-09/nv20200928-1.jpg
Ngày 27/9/2020, đoàn công tác liên ngành của Trung ương do bà Trần Thị Lan Anh, Phó cục trưởng Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn đã đến huyện Mỏ Cày Nam khảo sát, thẩm định Đề án đề nghị công nhận Thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng đạt chuẩn đô thị loại IV (Đề án). Cùng làm việc với đoàn có Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trúc Sơn.
9/28/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Mỏ Cày Nam triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Mỏ Cày Nam triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/jdp6vpsq1y2jjjl/trienkhainqccccvc092020.gif
Ngày 21/9/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện mở lớp thứ nhất triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành huyện.
9/24/2020 7:00 PMNo1038Đã ban hànhThời sự chính trị(None)Đức CầnMỏ Cày Nam triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/jdp6vpsq1y2jjjl/trienkhainqccccvc092020.gif
Ngày 21/9/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện mở lớp thứ nhất triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành huyện.
9/24/2020 7:00 PMNoĐã ban hành
Mỏ Cày Nam bế mạc giải bóng đá vô địch huyện năm 2020Mỏ Cày Nam bế mạc giải bóng đá vô địch huyện năm 2020https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/6eiai4th0qe1klh/bongdavodichhuyen2020.gif
Ngày 21/9/2020, Ban tổ chức giải bóng đá vô địch huyện Mỏ Cày Nam năm 2020 tổ chức thi đấu trận chung kết và bế mạc giải bóng đá vô địch huyện năm 2020 chào mừng thành công đại hội Đảng bộ huyện Mỏ Cày Nam lần thứ XII, đến dự có ông Phạm Sỹ Hiền, Trưởng Phòng nghiệp vụ Trung tâm thể dục thể thao tỉnh; ông Nguyễn Việt Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban tổ chức giải.
9/24/2020 4:00 PMNo865Đã ban hànhVăn hóa xã hội(None)Thanh TuyềnMỏ Cày Nam bế mạc giải bóng đá vô địch huyện năm 2020https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/6eiai4th0qe1klh/bongdavodichhuyen2020.gif
Ngày 21/9/2020, Ban tổ chức giải bóng đá vô địch huyện Mỏ Cày Nam năm 2020 tổ chức thi đấu trận chung kết và bế mạc giải bóng đá vô địch huyện năm 2020 chào mừng thành công đại hội Đảng bộ huyện Mỏ Cày Nam lần thứ XII, đến dự có ông Phạm Sỹ Hiền, Trưởng Phòng nghiệp vụ Trung tâm thể dục thể thao tỉnh; ông Nguyễn Việt Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban tổ chức giải.
9/24/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Kết quả đánh giá, phân hạng và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020Kết quả đánh giá, phân hạng và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020/PublishingImages/2020-09/mt20200922-1.jpg
Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị Công bố kết quả đánh giá, phân hạng và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre đợt 1 năm 2020, Ông Huỳnh Quang Đức - Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị, cùng đại diện các Sở ngành tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại, Thành phố Bến Tre, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế Thành phố và các Chủ thể sản xuất tham gia chương trình OCOP có sản phẩm được chứng nhận từ 3 sao trở lên.
9/22/2020 2:00 PMNo190Đã ban hànhKinh tế(None)Mỹ TrangKết quả đánh giá, phân hạng và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020/PublishingImages/2020-09/mt20200922-1.jpg
Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị Công bố kết quả đánh giá, phân hạng và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre đợt 1 năm 2020, Ông Huỳnh Quang Đức - Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị, cùng đại diện các Sở ngành tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại, Thành phố Bến Tre, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế Thành phố và các Chủ thể sản xuất tham gia chương trình OCOP có sản phẩm được chứng nhận từ 3 sao trở lên.
9/22/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Tập huấn du lịch cộng đồng huyện Mỏ Cày Nam - Mỏ Cày BắcTập huấn du lịch cộng đồng huyện Mỏ Cày Nam - Mỏ Cày Bắchttps://www.dl.dropboxusercontent.com/s/m5gw99z74kzj4mw/taphuandulichMCNB.gif
Ngày 18/9/2020, tại cơ sở Coconut Homestay, ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn du lịch cộng đồng huyện Mỏ Cày Nam - Mỏ Cày Bắc. Đến dự lễ khai giảng có bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre.
9/18/2020 3:15 PMYes586Đã ban hànhVăn hóa xã hội(None)Thanh TuyềnTập huấn du lịch cộng đồng huyện Mỏ Cày Nam - Mỏ Cày Bắchttps://www.dl.dropboxusercontent.com/s/m5gw99z74kzj4mw/taphuandulichMCNB.gif
Ngày 18/9/2020, tại cơ sở Coconut Homestay, ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn du lịch cộng đồng huyện Mỏ Cày Nam - Mỏ Cày Bắc. Đến dự lễ khai giảng có bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre.
9/18/2020 3:15 PMYesĐã ban hành
HĐND huyện Mỏ Cày Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề)HĐND huyện Mỏ Cày Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề)https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/a2hva4013knk336/kyhop16hdndhuyen.gif
Ngày 16 tháng 9 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề).
9/17/2020 11:00 AMYes873Đã ban hànhThời sự chính trị(None)Thanh TuyềnHĐND huyện Mỏ Cày Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề)https://www.dl.dropboxusercontent.com/s/a2hva4013knk336/kyhop16hdndhuyen.gif
Ngày 16 tháng 9 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề).
9/17/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Mỏ Cày Nam 06 năm liền thu bảo hiểm y tế học sinh đạt 100%Mỏ Cày Nam 06 năm liền thu bảo hiểm y tế học sinh đạt 100%/PublishingImages/2020-09/nv20200916-1.jpg
Ngày 11/9/2020, Bảo hiểm Xã hội huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019-2020. Bà Lê Thị Bình - Phó giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre, Ông Nguyễn Việt Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đến dự.
9/16/2020 1:00 PMNo8Đã ban hànhVăn hóa xã hội(None)Ngọc VũMỏ Cày Nam 06 năm liền thu bảo hiểm y tế học sinh đạt 100%/PublishingImages/2020-09/nv20200916-1.jpg
Ngày 11/9/2020, Bảo hiểm Xã hội huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019-2020. Bà Lê Thị Bình - Phó giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre, Ông Nguyễn Việt Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đến dự.
9/16/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Biện pháp quản lý tạm thời sâu đầu đen hại dừa Biện pháp quản lý tạm thời sâu đầu đen hại dừa https://mocaynam.bentre.gov.vn/PublishingImages/Lists/thongtinchung/tatca/mt20200910-7.png
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã phát hiện loại sâu lạ gây hại trên dừa tại 2 địa điểm xã Phú Long, huyện Bình Đại và xã Hữu Định, huyện Châu Thành. Tại khu vực khởi phát của 2 địa điểm này đều bị gây hại rất nặng, ước thiệt hại sinh trưởng trên 70% số lá trên cây và trên 80% năng suất cây dừa. Trung tâm Giám định kiểm định thực vật- Cục Bảo vệ thực vật xác định là loài sâu đầu đen hại dừa có tên khoa học là Opisina arenosella Walker. Loại sâu này có đặc điểm như sau:
9/10/2020 7:00 PMNo2Đã ban hànhKinh tế(None)Mỹ TrangBiện pháp quản lý tạm thời sâu đầu đen hại dừa https://mocaynam.bentre.gov.vn/PublishingImages/Lists/thongtinchung/tatca/mt20200910-7.png
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã phát hiện loại sâu lạ gây hại trên dừa tại 2 địa điểm xã Phú Long, huyện Bình Đại và xã Hữu Định, huyện Châu Thành. Tại khu vực khởi phát của 2 địa điểm này đều bị gây hại rất nặng, ước thiệt hại sinh trưởng trên 70% số lá trên cây và trên 80% năng suất cây dừa. Trung tâm Giám định kiểm định thực vật- Cục Bảo vệ thực vật xác định là loài sâu đầu đen hại dừa có tên khoa học là Opisina arenosella Walker. Loại sâu này có đặc điểm như sau:
9/10/2020 7:00 PMNoĐã ban hành
Phó bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Nhạn dự khai giảng năm học mớiPhó bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Nhạn dự khai giảng năm học mới/PublishingImages/2020-09/nv20200907-1.jpg
Ngày 5/9/2020, trường THPT Quản Trọng Hoàng, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021. Đến dự và chung vui với tập thể sư phạm và học sinh nhà trường có Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Nhạn.
9/7/2020 4:00 PMNo19Đã ban hànhVăn hóa xã hội(None)Ngọc VũPhó bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Nhạn dự khai giảng năm học mới/PublishingImages/2020-09/nv20200907-1.jpg
Ngày 5/9/2020, trường THPT Quản Trọng Hoàng, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021. Đến dự và chung vui với tập thể sư phạm và học sinh nhà trường có Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Nhạn.
9/7/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Công an huyện Mỏ Cày Nam diễn tập phòng cháy chữa cháy năm 2020Công an huyện Mỏ Cày Nam diễn tập phòng cháy chữa cháy năm 2020/PublishingImages/2020-09/nv20200907-2.jpg
Ngày 04/9/2020, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Công an huyện Mỏ Cày Nam tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy năm 2020.
9/7/2020 4:00 PMNo2Đã ban hànhQuốc phòng an ninh(None)Ngọc VũCông an huyện Mỏ Cày Nam diễn tập phòng cháy chữa cháy năm 2020/PublishingImages/2020-09/nv20200907-2.jpg
Ngày 04/9/2020, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Công an huyện Mỏ Cày Nam tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy năm 2020.
9/7/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Hội nghị đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cưHội nghị đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư/PublishingImages/2020-09/nv20200904-1.jpg
Ngày 04/9/2020, Ban chỉ đạo Đề án 896 huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Võ Văn Út- Trưởng ban chỉ đạo Đề án tham dự Hội nghị.
9/5/2020 4:00 PMNo3Đã ban hànhQuốc phòng an ninh(None)Ngọc VũHội nghị đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư/PublishingImages/2020-09/nv20200904-1.jpg
Ngày 04/9/2020, Ban chỉ đạo Đề án 896 huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Võ Văn Út- Trưởng ban chỉ đạo Đề án tham dự Hội nghị.
9/5/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Tăng cường tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone góp phần phòng, chống dịch bệnhTăng cường tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone góp phần phòng, chống dịch bệnhhttps://mocaynam.bentre.gov.vn/PublishingImages/2020-08/hdbluezone0.png
Tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 28/8 vừa qua, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone của Bến Tre là rất thấp. Chính vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, để có thể truy vết người mắc Covid-19 trong thời gian tới, Bến Tre cần phải nổ lực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng ụng Bluezone, phấn đấu đạt ngang bằng với tỷ lệ trung bình chung của cả nước.
9/4/2020 5:00 PMNo2Đã ban hànhVăn hóa xã hội(None)Ngọc VũTăng cường tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone góp phần phòng, chống dịch bệnhhttps://mocaynam.bentre.gov.vn/PublishingImages/2020-08/hdbluezone0.png
Tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 28/8 vừa qua, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone của Bến Tre là rất thấp. Chính vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, để có thể truy vết người mắc Covid-19 trong thời gian tới, Bến Tre cần phải nổ lực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng ụng Bluezone, phấn đấu đạt ngang bằng với tỷ lệ trung bình chung của cả nước.
9/4/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Mỏ Cày Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và trao huy hiệu ĐảngMỏ Cày Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và trao huy hiệu Đảnghttps://mocaynam.bentre.gov.vn/PublishingImages/0000gif/le2-9-2020.gif
Ngày 31/8/2020, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020) và trao huy hiệu đảng cho các đảng viên đủ niên hạn. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Võ Văn Út – Chủ tịch UBND, cùng các đại biểu trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, đảng viên nhận huy hiệu đảng.
8/31/2020 6:00 PMYes398Đã ban hànhThời sự chính trị(None)Thanh TuyềnMỏ Cày Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và trao huy hiệu Đảnghttps://mocaynam.bentre.gov.vn/PublishingImages/0000gif/le2-9-2020.gif
Ngày 31/8/2020, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020) và trao huy hiệu đảng cho các đảng viên đủ niên hạn. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Võ Văn Út – Chủ tịch UBND, cùng các đại biểu trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, đảng viên nhận huy hiệu đảng.
8/31/2020 6:00 PMYesĐã ban hành
Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Ngãi ĐăngThường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Ngãi Đănghttps://mocaynam.bentre.gov.vn/PublishingImages/0000gif/HUlamviecND.gif
Sáng ngày 21/8/2020, Tổ công tác huyện do đồng chí Nguyễn Văn Nhạn - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Mỏ Cày Nam làm tổ trưởng vừa có buổi làm việc với Đảng ủy xã Ngãi Đăng về tình hình thực Nghị quyết Đảng ủy năm 2020 và việc cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025.
8/27/2020 4:00 PMYes229Đã ban hànhThời sự chính trị(None)Thanh TuyềnThường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Ngãi Đănghttps://mocaynam.bentre.gov.vn/PublishingImages/0000gif/HUlamviecND.gif
Sáng ngày 21/8/2020, Tổ công tác huyện do đồng chí Nguyễn Văn Nhạn - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Mỏ Cày Nam làm tổ trưởng vừa có buổi làm việc với Đảng ủy xã Ngãi Đăng về tình hình thực Nghị quyết Đảng ủy năm 2020 và việc cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025.
8/27/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Thường trực Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Thành Thới AThường trực Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Thành Thới A/PublishingImages/2020-08/nv20200824-3.jpg
Chiều ngày 21/8/2020, Bí thư Huyện uỷ, Nguyễn Thị Hồng Nhung có buổi làm việc với Đảng uỷ xã Thành Thới A về tình hình thực Nghị quyết Đảng uỷ năm 2020 và việc cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025.
8/24/2020 6:00 PMNo45Đã ban hànhThời sự chính trị(None)Thanh TuyềnThường trực Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Thành Thới A/PublishingImages/2020-08/nv20200824-3.jpg
Chiều ngày 21/8/2020, Bí thư Huyện uỷ, Nguyễn Thị Hồng Nhung có buổi làm việc với Đảng uỷ xã Thành Thới A về tình hình thực Nghị quyết Đảng uỷ năm 2020 và việc cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025.
8/24/2020 6:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next