Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 04/06/2020, 16:00
Ngân hàng Chính sách xã hội và Hội-Đoàn thể nhận ủy thác huyện Mỏ Cày Nam tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ
04/06/2020 | T.Tâm
Ngày 05/5/2020, tại Hội trường Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội - Hội nông dân - Hội liên hiệp phụ nữ - Hội cựu chiến binh - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mỏ Cày Nam đã tiến hành tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ để đánh giá kết quả hoạt động tháng 3,4 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 5,6 năm 2020. Tham dự cuộc họp lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, các đồng chí lãnh đạo Hội - Đoàn thể cấp huyện; Lãnh đạo các Hội-Đoàn thể huyện và cán bộ chuyên trách theo dõi nguồn vốn nhận ủy thác. Chủ trì cuộc họp là lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Nhìn chung, trong kỳ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Nam và các Hội-Đoàn thể nhận ủy thác triển khai có hiệu quả các chương trình, các nghị quyết của HĐQT NHCSXH tỉnh, cụ thể hóa từng nội dung phù hợp với điều kiện địa phương.

Đến ngày 30/4/2020, dư nợ thực hiện theo phuơng thức ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức CTXH là 308.298 triệu đồng, tăng 2.258 triệu đồng so với năm 2019. Nợ quá hạn 567 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,18%. Gắn liền với việc tăng truởng dư nợ, chất luợng tín dụng tiếp tục củng cố.

Trong kỳ, các tổ chức CTXH đã phối hợp với NHCSXH triển khai tốt nội dung như: Phối hợp làm tốt công tác củng cố và nâng cao chất luợng hoạt động của Tổ TK&VV và hoạt động giao dịch xã. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn. Tuyên truyền, tham gia và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách mới, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19, đảm bảo an toàn cho Điểm giao dịch xã. Triển khai chương trình cho vay người sử dụng lao động có lao động ngừng việc, triển khai rà soát công nhân trong các khu công nghiệp có nhu cầu vay nhà ở xã hội, triển khai thu thập số điện thoại di động phục vụ dự án mobile banking, giải ngân kịp thời cho các hộ vay đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do hạn mặn, …


Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động ủy thác cho vay vẫn còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế như: Một số tổ chức CTXH địa phương nhận ủy thác chưa chủ động thực hiện đầy đủ các nội dung công việc ủy thác đã ký kết, chưa chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hoạc động ủy thác; Một số địa phương có chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV không đồng đều, công tác củng cố, kiện toàn Tổ TK&VV chưa triệt để, còn Tổ có quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả.

Kết luận cuộc họp, đồng chí chủ trì cuộc họp đã ghi nhận công tác phối hợp của NHCSXH và caác Hội-Đoàn thể nhận ủy thác trong thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Đồng thời cũng đề nghị Hội-Đoàn thể nhận ủy thác cần tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo Hội-Đoàn thể nhận ủy thác ở cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguồn vốn tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác nhất là trong lĩnh vực cho vay xuất khẩu lao động, các chương trình đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững; tập trung chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm các Hội-Đoàn thể nhận ủy thác cấp xã trong việc bình xét cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay, chứng kiến việc giải ngân-thu nợ-thu lãi tại xã, tham gia họp giao ban đầy đủ, thực hiện có hiệu quả các nội dung nhận ủy thác theo hợp đồng ủy thác đã ký, đồng thời tham mưu tốt cho thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện nhất là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Từng Hội-Đoàn thể xây dựng phương án củng cố và nâng cao chất lượng, thực hiện các nội dung nhận ủy thác đầy đủ và hiệu quả, thực hiện giao dịch xã đã thông báo, từng đoàn thể phát huy vai trò của mình để rút ngắn thời gian giao dịch xã. Phối hợp thực hiện lộ trình củng cố kiện toàn tổ Tiết kiệm và vay vốn, sáp nhập các tổ có dư nợ thấp, số thành viên ít, chất lượng hoạt động kém. Từng bước củng cố và nâng cao chất lượng từng cấp Hội.


Lượt người xem:   146
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN MỎ CÀY NAM​
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004