Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết
 
Thực hiện Thông báo 128/TB-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thực hiện treo cờ Tổ quốc (dịp lễ 02/9/2020) và Thông báo số 142/TB-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc nghỉ lễ Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), Ủy ban nhân dân huyện thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc cụ thể như sau: 
 
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 10/08/2020 đến 14/08/2020 
 
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam tháng 08/2020 
 
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 03/08/2020 đến 07/08/2020 
 
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 27/07/2020 đến 31/07/2020  
 
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 20/07/2020 đến 24/07/2020 
 
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 13/07/2020 đến 17/07/2020 
 
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam tháng 07/2020 
 
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2020 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9/2020Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9/2020
Thực hiện Thông báo 128/TB-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thực hiện treo cờ Tổ quốc (dịp lễ 02/9/2020) và Thông báo số 142/TB-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc nghỉ lễ Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), Ủy ban nhân dân huyện thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc cụ thể như sau:

1. Về nghỉ lễ: Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 01 ngày, vào ngày 02/9/2020 (thứ tư).

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

2. Về treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, trường học, công ty, xí nghiệp và hộ dân trên địa bàn huyện treo cờ Tổ quốc từ 17 giờ, ngày 01 tháng 9 năm 2020 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2020.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Phải bố trí lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trực trong dịp nghỉ Lễ nêu trên, để kịp thời giải quyết những vấn đề đột xuất xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện việc dọn dẹp vệ sinh cơ quan, đường phố, xóm ấp sạch đẹp; bố trí pa-nô, khẩu hiệu trang trí theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhắc nhở các hộ dân trên địa bàn: Thay cờ cũ, cờ phai màu bằng cờ mới để tạo vẽ mỹ quan và trang nghiêm.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc và phối hợp các đoàn thể vận động Nhân dân thực hiện tốt nội dung Thông báo này./.


8/27/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông báo của Ủy ban1No
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 10/08/2020 đến 14/08/2020Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 10/08/2020 đến 14/08/2020
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 10/08/2020 đến 14/08/2020

lich_tuan_10_den_14_thang_8_nam_2020-1.jpg

8/10/2020 3:00 PMĐã ban hànhLịch công tác đơn vị313Đức CầnNo
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam tháng 08/2020Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam tháng 08/2020
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam tháng 08/2020

lich_thang_8_ubnd_200805-1.jpglich_thang_8_ubnd_200805-2.jpglich_thang_8_ubnd_200805-3.jpglich_thang_8_ubnd_200805-4.jpg

8/5/2020 5:00 PMĐã ban hànhLịch công tác đơn vị381Đức CầnNo
Truyền thông phòng chống, điều trị sốt xuất huyếtTruyền thông phòng chống, điều trị sốt xuất huyết

 


 


 


8/4/2020 7:00 AMĐã ban hành4251No
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 03/08/2020 đến 07/08/2020Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 03/08/2020 đến 07/08/2020
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 03/08/2020 đến 07/08/2020

lich_tuan_0308_den_07082020.jpg

8/3/2020 7:00 PMĐã ban hànhLịch công tác đơn vị264Đức CầnNo
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 27/07/2020 đến 31/07/2020 Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 27/07/2020 đến 31/07/2020
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 27/07/2020 đến 31/07/2020

lich_tuan_thang_7_tuan_cuoii.jpg

7/27/2020 11:00 AMĐã ban hànhLịch công tác đơn vị296Đức CầnNo
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 20/07/2020 đến 24/07/2020Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 20/07/2020 đến 24/07/2020
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 20/07/2020 đến 24/07/2020

lich_tuan_207_den_2472020-1.jpg

7/20/2020 3:00 PMĐã ban hànhLịch công tác đơn vị333No
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 13/07/2020 đến 17/07/2020Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 13/07/2020 đến 17/07/2020
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 13/07/2020 đến 17/07/2020

lich_tuan_296_den_037_2020-1.jpg

7/13/2020 7:00 PMĐã ban hànhLịch công tác đơn vị277Đức CầnNo
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam tháng 07/2020Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam tháng 07/2020
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam tháng 07/2020

LICH_LV_THANG_7_2020-1.jpgLICH_LV_THANG_7_2020-2.jpgLICH_LV_THANG_7_2020-3.jpgLICH_LV_THANG_7_2020-4.jpg

7/10/2020 6:00 PMĐã ban hànhLịch công tác đơn vị418Đức CầnNo
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2020Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2020
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2020

1378-TB-HDXTVC_Page1_Image1.jpg

1378-TB-HDXTVC_Page2_Image1.jpg

1378-TB-HDXTVC_Page3_Image1.jpg

7/1/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức487Đức CầnNo
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 29/06/2020 đến 03/07/2020Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 29/06/2020 đến 03/07/2020
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 29/06/2020 đến 03/07/2020

lich_tuan_296_den_037-1.jpg

6/29/2020 9:00 AMĐã ban hànhLịch công tác đơn vị187Đức CầnNo
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 24/06/2020 đến ngày 30/06/2020 (tuần 26/2020)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 24/06/2020 đến ngày 30/06/2020 (tuần 26/2020)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 24/06/2020 đến ngày 30/06/2020 (tuần 26/2020)

tuan26-0.jpg

tuan26-1.jpg

tuan26-2.jpg

tuan26-3.jpg


tuan26-4.jpg

tuan26-5.jpg

6/23/2020 5:00 PMĐã ban hànhSố liệu thống kê364Đức CầnNo
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 22/06/2020 đến 26/06/2020Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 22/06/2020 đến 26/06/2020
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 22/06/2020 đến 26/06/2020

lich_tuan_226_den_266-1.jpg

lich_tuan_226_den_266-2.jpg

6/22/2020 2:00 PMĐã ban hànhLịch công tác đơn vị379Đức CầnNo
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 17/06/2020 đến ngày 23/06/2020 (tuần 25/2020)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 17/06/2020 đến ngày 23/06/2020 (tuần 25/2020)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 17/06/2020 đến ngày 23/06/2020 (tuần 25/2020)

tuan25-0.jpg

tuan25-1.jpg

tuan25-2.jpg

tuan25-3.jpg

tuan25-4.jpg

tuan25-5.jpg

tuan25-6.jpg

6/16/2020 4:00 PMĐã ban hànhSố liệu thống kê441Đức CầnNo
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 15/06/2020 đến 19/06/2020Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 15/06/2020 đến 19/06/2020
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 15/06/2020 đến 19/06/2020

lich_tuan_156_den_196-1.jpg

6/15/2020 2:00 PMĐã ban hànhLịch công tác đơn vị377Đức CầnNo
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 10/06/2020 đến ngày 16/06/2020 (tuần 24/2020)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 10/06/2020 đến ngày 16/06/2020 (tuần 24/2020)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 10/06/2020 đến ngày 16/06/2020 (tuần 24/2020)

tuan24-0.jpg

tuan24-1.jpg

tuan24-2.jpg

tuan24-3.jpg

tuan24-4.jpg

tuan24-5.jpg

tuan24-6.jpg

6/9/2020 7:00 AMĐã ban hànhSố liệu thống kê306Đức CầnNo
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam tháng 06/2020Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam tháng 06/2020
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam tháng 06/2020

lich_thang_6_nam_2020_200608014416_2_20200608020132335330_signed20200608021335---1.jpglich_thang_6_nam_2020_200608014416_2_20200608020132335330_signed20200608021335---2.jpglich_thang_6_nam_2020_200608014416_2_20200608020132335330_signed20200608021335---3.jpglich_thang_6_nam_2020_200608014416_2_20200608020132335330_signed20200608021335---4.jpg

6/8/2020 6:00 PMĐã ban hànhLịch công tác đơn vị297Đức CầnNo
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 08/06/2020 đến 12/06/2020Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 08/06/2020 đến 12/06/2020
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 08/06/2020 đến 12/06/2020

lich_tuan_086-126-1.jpg

6/8/2020 11:00 AMĐã ban hànhLịch công tác đơn vị409Đức CầnNo
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 03/06/2020 đến ngày 09/06/2020 (tuần 23/2020)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 03/06/2020 đến ngày 09/06/2020 (tuần 23/2020)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 03/06/2020 đến ngày 09/06/2020 (tuần 23/2020)

tuan23-0.jpg

tuan23-1.jpg

tuan23-2.jpg

tuan23-3.jpg

tuan23-4.jpg

tuan23-5.jpg

tuan23-6.jpg

6/2/2020 7:00 PMĐã ban hànhSố liệu thống kê236Đức CầnNo
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 01/06/2020 đến 05/06/2020Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 01/06/2020 đến 05/06/2020
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 01/06/2020 đến 05/06/2020

lich_tuan_dau_thang6_200601020109_signed20200601030450_001.jpglich_tuan_dau_thang6_200601020109_signed20200601030450_002.jpg

6/1/2020 3:00 PMĐã ban hànhLịch công tác đơn vị327Đức CầnNo
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 27/05/2020 đến ngày 02/06/2020 (tuần 22/2020)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 27/05/2020 đến ngày 02/06/2020 (tuần 22/2020)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 27/05/2020 đến ngày 02/06/2020 (tuần 22/2020)

tuan22-0.jpg

tuan22-1.jpg

tuan22-2.jpg

tuan22-3.jpg

tuan22-4.jpg

tuan22-5.jpg

tuan22-6.jpg


5/26/2020 4:00 PMĐã ban hànhSố liệu thống kê472Đức CầnNo
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 25/05/2020 đến 29/05/2020Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 25/05/2020 đến 29/05/2020
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 25/05/2020 đến 29/05/2020

lich_tuan_cuoi_thang_4_200525094918_signed20200525011951-1.jpg

5/25/2020 3:00 PMĐã ban hànhLịch công tác đơn vị288Đức CầnNo
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 20/05/2020 đến ngày 26/05/2020 (tuần 21/2020)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 20/05/2020 đến ngày 26/05/2020 (tuần 21/2020)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 20/05/2020 đến ngày 26/05/2020 (tuần 21/2020)

tuan21-1.jpg

tuan21-2.jpg

tuan21-3.jpg

tuan21-4.jpg

tuan21-5.jpg

tuan21-6.jpg

5/19/2020 11:00 PMĐã ban hànhSố liệu thống kê1No
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 18/05/2020 đến 22/05/2020Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 18/05/2020 đến 22/05/2020
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 18/05/2020 đến 22/05/20205/18/2020 4:00 PMĐã ban hànhLịch công tác đơn vị247No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 13/05/2020 đến ngày 19/05/2020 (tuần 20/2020)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 13/05/2020 đến ngày 19/05/2020 (tuần 20/2020)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 13/05/2020 đến ngày 19/05/2020 (tuần 20/2020)

tuan20-0.jpg

tuan20-1.jpg

tuan20-2.jpg

tuan20-3.jpg

tuan20-4.jpg

tuan20-5.jpg

tuan20-6.jpg

5/12/2020 6:00 PMĐã ban hànhSố liệu thống kê333Đức CầnNo
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 11/05/2020 đến 15/05/2020 Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 11/05/2020 đến 15/05/2020
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 11/05/2020 đến 15/05/2020

891-TB-UBND_0001_20200511022628840840_Page1_Image1.jpg

5/11/2020 3:00 PMĐã ban hànhLịch công tác đơn vị121Đức CầnNo
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam tháng 05/2020Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam tháng 05/2020
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam tháng 05/2020

59-TB-VP_0001_20200507043308168160_Page1_Image1.jpg

59-TB-VP_0001_20200507043308168160_Page2_Image1.jpg

59-TB-VP_0001_20200507043308168160_Page3_Image1.jpg

59-TB-VP_0001_20200507043308168160_Page4_Image1.jpg

5/7/2020 3:00 PMĐã ban hànhLịch công tác đơn vị297Đức CầnNo
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06/05/2020 đến ngày 12/05/2020 (tuần 19/2020)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06/05/2020 đến ngày 12/05/2020 (tuần 19/2020)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06/05/2020 đến ngày 12/05/2020 (tuần 19/2020)

tuan19-0.jpg

tuan19-1.jpg

tuan19-2.jpg

tuan19-3.jpg

tuan19-4.jpg

tuan19-5.jpg

tuan19-6.jpg

5/5/2020 10:00 PMĐã ban hànhSố liệu thống kê331Đức CầnNo
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 04/05/2020 đến 08/05/2020Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 04/05/2020 đến 08/05/2020
Lịch làm việc của UBND huyện Mỏ Cày Nam từ 04/05/2020 đến 08/05/2020

832-TB-UBND_0001_20200504083337620620_Page1_Image1.jpg

5/4/2020 3:00 PMĐã ban hànhLịch công tác đơn vị281Đức CầnNo
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 29/04/2020 đến ngày 05/05/2020 (tuần 18/2020)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 29/04/2020 đến ngày 05/05/2020 (tuần 18/2020)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 29/04/2020 đến ngày 05/05/2020 (tuần 18/2020)

tuan18-0.jpg

tuan18-1.jpg

tuan18-2.jpg

tuan18-3.jpg

tuan18-4.jpg

tuan18-5.jpg

tuan18-6.jpg

4/28/2020 10:00 AMĐã ban hànhSố liệu thống kê231Đức CầnNo
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN MỎ CÀY NAM​
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004