Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chung

Thông tin chung
Thứ 5, Ngày 28/05/2020, 16:00
Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (PGD NHCSXH) huyện Mỏ Cày Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
28/05/2020 | Lê Phát Hiển
​Căn cứ vào Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ngày 24 tháng 04 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tại Chương VI có nội dung hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giải ngân. Ngân hàng Chính sách xã hội đã có Hướng dẫn số 2129/HD-NHCS, ngày 27 tháng 04 năm 2020 về nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Để thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Nam đã phối hợp với các ngành có liên quan triển khai một số nội dung như chủ động tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách đến cộng đồng dân cư thông qua các kênh truyền thanh của xã, họp giao ban tại xã, phối hợp thực hiện tốt các nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Tuyên truyền sâu rộng nội dung hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Cụ thể:

- Người sử dụng lao động có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tôi thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động, trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 30/06/2020; Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.

- Danh sách người lao động bị ngừng việc do người sử dụng lao động (sau đây gọi chung là khách hàng) lập và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở danh sách này, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp nhận, trong vòng 03 ngày làm việc (nhận đủ hồ sơ vay vốn và danh sách được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt), Giám đốc kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn... Trường hợp đầy đủ điệu kiện thì Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay cùng khách hàng thỏa thuận, lập Hợp đồng tín dụng; triển khai giải ngân đến người lao động (bằng chuyên khoản vào tài khoản hoặc tiền mặt tại Trụ sở NHCSXH nơi cho vay). Việc giải ngân được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020.

- Mức cho vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng (lương tối thiêu vùng theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP, ngày 15/11/2019) tối đa 3 tháng (từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2020); Lãi suất cho vay 0%/năm (không phần trăm); Thời hạn cho yay không quá 12 tháng. Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Khách hàng trả nợ một lần khi đến hạn và có thể trả nợ trước hạn. Trước ngày đến hạn trả nợ tối thiêu 30 ngày NHCSXH nơi cho vay sẽ thông báo đến khách hàng. Đến kỳ hạn trả nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng mà khách hàng chưa trả được hêt nợ thì chuyển nợ quá hạn. Lãi suất nợ quá hạn 12%/năm. Trường hợp khách hàng vi phạm quy định tại Điều 20 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hoặc cố tình không hoàn trả vốn vay cho Nhà nước thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kế hoạch số 867/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mỏ Cày Nam đã ban hành văn bản số 177/CV-NHCS ngày 08/5/2020 về thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động-Thương binh và xã hội và bảo hiểm xã hội huyện để triển khai thực hiện và tích cực hỗ trợ doanh nghiệp khi có phát sinh.


Lượt người xem:  1
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN MỎ CÀY NAM​
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004