Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 03/06/2019, 15:00
Mỏ Cày Nam tập trung thực hiện Đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững
03/06/2019 | Thu Sương
Sau 03 năm triển khai thực hiện Đề án, huyện Mỏ Cày Nam có 1.968 hộ tham gia, đạt 100% kế hoạch. Qua rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2016, 2017, 2018 có 755 hộ tham gia Đề án thoát nghèo bền vững, đạt 38,36 %, đó là một số kết quả nổi bật của huyện thời gian qua.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Đề án vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế như: một số hộ tham gia không đúng đối tượng, công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện Đề án sinh kế còn hạn chế, phát triển kinh tế gia đình chủ yếu là đơn kế, chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy đa dạng sinh kế, Ban chỉ đạo một số xã còn lúng túng trong công tác chỉ đạo, điều hành; một số ngành, đoàn thể chưa phối hợp tốt trong việc tiếp cận, tư vấn, hướng dẫn người nghèo cách thức làm ăn, kết nối nguồn lực hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất; chưa có nhiều mô hình hiệu quả để nhân rộng, một số trường hợp sử dụng chưa hết nguồn vốn vay, sử dụng vốn vay không đúng mục đích; chưa hình thành được các nhóm liên kết giữa hộ nghèo, hộ cận nghèo chia sẻ kinh nghiệm; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án sinh kế chưa thường xuyên, công tác tổng hợp, báo cáo còn chậm so với quy định, việc ghi chép Sổ nhật ký hộ gia đình chưa thực hiện tốt...

Để thực hiện có hiệu quả Đề án sinh kế trên địa bàn huyện trong thời gian tới, cần phải tập trung nhiều giải pháp

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền rộng rãi đến người dân nói chung và người nghèo nói riêng hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Đề án sinh kế, giúp họ có ý thức vượt khó, phát huy nội lực, thế mạnh, tiềm năng của bản thân để tham gia Đề án sinh kế vươn lên thoát nghèo bền vững. Đa dạng các giải pháp truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, khơi dậy khát vọng thoát nghèo; đồng thời huy động sức mạnh của cộng đồng phê phán tư tưởng dựa dẫm, trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

2.  Phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo trong việc thực hiện Đề án sinh kế, Ban chỉ đạo cấp xã phải nắm được hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo để xây dựng kế hoạch tiếp tục hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cách thức làm ăn, phát triển sinh kế phù hợp với tình hình thực tế. Phân công cán bộ trực tiếp, tiếp cận, hướng dẫn cụ thể từng hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng kế hoạch thoát nghèo và kết nối nguồn lực để giúp người nghèo phát triển sản xuất và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; tiếp tục duy trì, hướng dẫn người nghèo ghi chép "Sổ nhật ký hộ gia đình", đây là một công cụ quản lý quan trọng, là cách làm mới của Đề án sinh kế nhằm giúp cho người nghèo hình thành thói quen theo dõi, quản lý thu-chi, tính toán hiệu quả kế hoạch làm ăn và tổ chức cuộc sống tốt hơn.

3. Các địa phương cần nghiên cứu mô hình mới, hiệu quả để hướng dẫn người nghèo thực hiện. Trong đó, đối với mô hình sản xuất nông nghiệp phải mang tính bền vững, xác định những mô hình có hiệu quả cao để nhân rộng (mô hình đa ngành nghề, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi,...) và tạo điều kiện để người nghèo khai thác tối đa nguồn lực hiện có về đất đai, lao động, tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài và tận dụng thời gian nhàn rỗi để tham gia lao động sản xuất, tìm kiếm thêm thu nhập, giúp họ vươn lên thoát nghèo. Từng địa phương kết nối với các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để sử dụng nguồn lao động tại chỗ, đặc biệt lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, bảo trợ xã hội... Huy động các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là thực hiện các chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường. Tiếp tục các hoạt động để hỗ trợ người nghèo tiếp cận thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, người nghèo biết và sử dụng quyền được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

4. Chú trọng công tác tư vấn, vận động hộ tham gia đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức họp mặt, đối thoại hàng tháng với người nghèo, người cận nghèo nhằm kịp thời nắm bắt, hỗ trợ các nhu cầu, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người dân.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện gắn với sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Đề án sinh kế trên địa bàn.

Lượt người xem:   559
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN MỎ CÀY NAM​
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004