Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 04/08/2020, 10:00
Cần phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nông thôn mới
04/08/2020 | Ngọc Vũ
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Trưởng ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia huyện ngày 22/72020 vừa qua, tại cuộc họp sơ kết 06 tháng tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện của các xã, giải trình, báo cáo của các ban, ngành huyện, ông Võ Văn Út, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện ghi nhận sự quyết tâm, nổ lực của các xã trong 06 tháng qua, các xã đã nhận diện được từng vấn đề, nội dung công việc cụ thể trong thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới từ đó dẫn đến kết quả thực hiện các tiêu chí có sự chuyển biến rõ nét, không còn xã đạt dưới 11 tiêu chí.

s1.jpg 

Đường giao thông nông thôn xã An Thới

Tuy nhiên, để đảm bảo đạt mục tiêu Nghị quyết Huyện ủy trong năm 2020 trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, ông Võ Văn Út, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện và Ban Chỉ đạo các xã trong 06 tháng cuối năm 2020 tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Các xã rà soát, kiện toàn bộ máy xây dựng nông thôn mới sau đại hội; phân công, giao việc cụ thể cho từng cá nhân phụ trách; tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện; rà soát lại kế hoạch 06 tháng cuối năm để điều chỉnh, thay đổi đổi cho phù hợp, xác định lộ trình, thời gian thực hiện từng nhiệm vụ, công việc cụ thể, đảm bảo đạt yêu cầu kế hoạch đề ra và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ về Văn phòng nông thôn mới huyện theo dõi, tổng hợp.

Xã Minh Đức, Phước Hiệp quán triệt tinh thần quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới trong quý III để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh; xã Bình Khánh phải tập trung hơn nữa, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân để hoàn thành các tiêu chí vào cuối năm 2020; xã Đa Phước Hội, Thành Thới A phấn đấu đạt đủ 14 tiêu chí trước ngày 10/10 để tiếp tục đăng ký về tỉnh xin chủ trương xây dựng xã nông thôn mới năm 2021. Giữa các xã trong nhóm (gồm nhóm 2019, nhóm 2020, nhóm 2021 và nhóm nông thôn mới nâng cao) phải có sự thi đua với nhau để tạo thành phong trào, khí thế sôi nổi, bức phá về đích sớm nhất.

Các ban, ngành, đoàn thể huyện, đặc biệt là các ngành phụ trách tiêu chí phải chủ động gắn kết với xã và thành viên Ban Chỉ đạo huyện phụ trách xã để hỗ trợ cho xã thực hiện trên từng tiêu chí; các ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với các xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí do ngành mình phụ trách, nhất là các xã Minh Đức, Phước Hiệp, Đa Phước Hội, Thành Thới A.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Ban Quản lý các xã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình do huyện, xã làm chủ đầu tư, nhất là các công trình của Minh Đức và Phước Hiệp; tập trung giải ngân các nguồn vốn, rà soát, đánh giá tiến độ giải ngân hàng tuần; phối hợp tốt với các ngành chức năng tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hồ sơ thủ tục có liên quan đế xây dựng cơ bản. Giao phòng Tài chính Kế hoạch theo dõi, cập nhật, báo cáo hàng tuần về UBND huyện tình hình giải ngân của các đơn vị.

Đối với hoạt động "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" phải được triển khai thực hiện đúng thực chất, hiệu quả thiết thực, thu hút được sự tham gia của toàn xã hội, trong đó nhân dân đóng vai trò chủ thể thực hiện.

Tập trung tổ chức lại sản xuất, nâng cao thu nhập, tiếp tục phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, trong đó quan tâm củng cố hoạt động các hợp tác xã để làm cơ sở thực hiện chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện, gắn với giảm nghèo, giải quyết việc làm; từng bước có giải pháp đổi mới các mô hình hỗ trợ cho hộ nghèo theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Các xã cần quan tâm hơn nữa cảnh quan môi trường chung của toàn xã, cảnh quan nhà cửa, vườn tượt của từng hộ gia đình để góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đặc biệt là các xã chuẩn bị công nhận xã nông thôn mới, phải tạo được điểm nhấn, sự khác biệt thật sự so với các xã còn lại. Xác định xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng con người Mỏ Cày Nam theo Nghị quyết của Huyện ủy.

Tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các trường hợp gây ảnh hưởng đến kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã.

Các tiêu chí hoàn thành, các xã khẩn trương tập hợp hồ sơ trình các ngành chức năng thẩm định./.


Lượt người xem:   83
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN MỎ CÀY NAM​
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004